Handbook for climbing area development
New, free Balkan Colours publication: „Handbook for climbing area development“. Available for all bolters from BiH! Newbies are especially welcome. ??⬇
?Currently there’s a real bolting boom in BiH – When we ‚develop’ climbing areas, we are entering a undisturbed vertical wilderness where no humans have set foot in.
Taming these beautiful spaces comes with a big responsibility – to nature and the climbing community.
As climbing developers we should always aim for a LOW impact on nature (and the neighbours) and HIGH usability – fun and the safety aspect.
We can achieve this by learning about the current standards, traveling to other climbing areas, analyzing and fixing mistakes.
A systematic development approach could include something like this:
?Analysis of Location: Access, parking, ecology, neighbours, rock potential, potential lines, etc.
⚒ Long-lasting infrastructure: Trails, info tables and markations which ensure a smooth trip and channel the visitors
?‍♀Enjoyable and safe routes: Long-lasting materials which are installed correctly, systematically and with climbing ethics and the users in mind
?Garbage management and impact reduction
This handbook is a first handbook in Bosnian/Serbian/Croatian language to combine the latest knowledge from various international „standard“ publications on this matter: German and Austrian Alpine club, UIAA, The British Mountaineering Council, American Access fund, Serbian sport climbing commission etc. We also include some of our own tricks and details which are hard to teach but come with experience.
This “BiH climbing fusion” project is funded by the Embassy of Switzerland in Bosnia and Herzegovina throughout MarketMakers, a project supported by the Government of Switzerland, implemented by a consortium of Helvetas Schweiz and Kolektiv / Posao.ba.
//
? Nova besplatna publikacija Balkan Colours: „Priručnik za razvoj penjališta“. Dostupna za sve opremače smjerova iz BiH, posebno početnike! Link ⬇
? U BiH je trenutno pravi procvat opremanja smjerova – kada razvijamo penjališta, ulazimo u netaknutu vertikalnu divljinu u koju nije zakoračio nijedan čovjek. Pripitomljavanje ovih prekrasnih prostora donosi veliku odgovornost – prema prirodi i penjačkoj zajednici.
Kao oni koji se bave razvojem sportskog penjanja, uvijek bismo trebali težiti NISKOM uticaju na prirodu (i komšije) i VISOKU iskoristivost – aspekt zabave i sigurnosti. To možemo postići primjenom najnovijih standarda, putovanjem na druga penjališta, analiziranjem i ispravljanjem grešaka.
Sistemski pristup razvoju uključuje nešto poput ovoga:
?Analiza lokacije: pristup, parking, ekologija, komšije, potencijal stijene, potencijalne linije itd.
⚒ Dugotrajna infrastruktura: Staze, info table i markacije koje osiguravaju nesmetan pristup i usmjeravanje posjetioca
?‍♀Ugodne i sigurne rute: Dugotrajni materijali koji se postavljaju ispravno, sistemski i sa etikom penjanja i korisnicima na umu
?Upravljanje smećem i smanjenje uticaja na prirodu
Ovaj priručnik je prvi priručnik na lokalnom jeziku koji uključuje najnovija znanja iz različitih međunarodno poznatih publikacija o ovom pitanju: njemačkog i austrijskog alpinističkog kluba, UIAA, britanskog savjeta za planinarenje, američkog fonda za pristup, komisija za sportsko penjanje Srbija itd. Takođe smo uključili neke naše trikove i detalje koje je teško naučiti, ali koji dolaze s iskustvom.
Nadamo se da ćete uživati, sve povratne informacije su dobrodošle. Vidimo se na stijeni!
Da biste dobili svoj prijmerak registrujte se na linku ispod:
Ovaj “BiH Climbing Fusion” projekat je finansiran od strane Švajcarske ambasade u Bosni i Hercegovini kroz MarketMakers, projekat podržala Vlada Švajcarske, implementiran od strane konzorcijuma Helvetas Schweiz and Kolektiv / Posao.ba