New Climbing Magazine for Bosnia and Herzegovina

5 News stories from local climbers
4 Climbing Regions features
3 Travel stories

? Read it HERE.

?Or pick one of 1000 Print copies from a Climbing shop or Climbing gym near you (BiH, Serbia, Croatia, Slovenia, Austria, Germany)

??‍? Amazing Artwork and Design by Aleksandar ‘Saša’ Skorić www.sasadesign.com

??Thanks to the authors:
Maren Pfeiffer, Claudio Giesen, Melina Hrapović, Vuk Marić, Admir ‘Tomba’ Andelić, Nathan Cahill, Igor Milošev, Emira Hukić, Dragan Ilić, Blagaj Climbing, Ruzica Ivanovic, Miriam Pult, Ben Miroux.

This Magazine was supported by the Embassy of Switzerland in Bosnia and Herzegovina throughout MarketMakers, a project supported by the Government of Switzerland, implemented by a consortium of Helvetas Schweiz and Kolektiv / Posao.ba.

? Climbing area development and maintenance workshop in Blagaj last weekend

//

? Radionica opremanja i održavanja penjališta u Blagaju proteklog vikend

Inox bliješti, bušilica vrišti, a zvuk čekića odzvanja kanjonom!??‍♂️⛰
Produženi vikend koji je iza nas smo se družili sa ekipom Balkan Colours, koji su održali trodnevni kurs razvoja i održavanja penjališta u Blagaju, a u sklopu projekta BiH Climbing Fusion podržanog od MarketMakers.???
Pored divnog druženja, kroz tri dana smo prošli kroz osnove uređenja penjališta, etike, i opremanja sportskih smjerova, što smo primjenili i u praksi.
Većini učesnika je ovo prvo iskustvo opremanja sportskih smjerova, a da bi sve bilo uredu pobrinuli su se naši instruktori. ?
Podijelili smo se u 5 grupa, odnosno na 4 sektora, i opremili 19 novih sportskih smjerova, ujedno otvorili i novi sektor, sektor Gavran.
Popis smjerova prema redoslijedu: Naziv, broj boltova/spitova, težina (prijedlog), dužina, autor.⬇️⬇️⬇️
Sektor Vučije točilo:
1. Projekat, 11 spitova, 5?, 18m Josh Carter
2. Prvo pa teško, 14 spitova, 7?, 25m Abdulah Sudžuka
3. Renesansa, 16 spitova, 6?, 35m Tarik Gološ
Sektor Šube (Ispod):
1. Puls, 16 spitova, 6?, 35m Sebastian Maier
2. A walk on the bright side, 12 spitova, 7?, 33m Sebastian Maier
3. Kondor, 18 spitova, 7?, 30m Dževad Đelihodžić
4. Stand up and fight, 16 spitova, 6?, 30m Stefan Gajić
5. Lulu, 15 spitova, 6?, 17m Aida Starčević
Sektor Gavran:
1. Brkić, 18 spitova, 6?, 30m Josh Carter
2. Štiglić, 15 spitova, 6?, 30m Omar Nazečić
3. Ahmin, 16 spitova, 7?, 30m Amar Đelkić
4. Projekat, 17 spitova, 7?, 30m Adin Aškraba (Zatvoren smjer)
5. Falco tinnunculus, 15 spitova, 6?, 30m Petar Bekavac
Sektor Rebro (Istok):
1. Bakistan, 8 spitova, 6?, 15m Mirza Šaćirović i Edis Nezirić
2. Za Arka, 10 spitova, 6?, 18m Benjamin Husejnagić
3. Sveti Petrić, 9 spitova, 6?, 17m Adi Duran
4. Inspiracija, 5 spitova, 6?, 10m Aida Ćatić
5. Batman, 6 spitova, 6?, 10m Antonio Radić i Ivana Mijić
6. PAS, 5 spitova, 6?, 11m Adnan Grebović i Pero Kordić
Hvala svima koji su učestvovali, hvala Eko Centar Blagaj na ustupljenoj opremi i prostoru za kamp, kolektivu Balkan Colours na organizaciji, ekipi iz Alpinističko-sportsko penjački klub “Neretva” na podršci, i našim instruktorima na strpljenju i predanom radu.
New, free Balkan Colours publication: „Handbook for climbing area development“. Available for all bolters from BiH! Newbies are especially welcome. ??⬇
?Currently there’s a real bolting boom in BiH – When we ‚develop’ climbing areas, we are entering a undisturbed vertical wilderness where no humans have set foot in.
Taming these beautiful spaces comes with a big responsibility – to nature and the climbing community.
As climbing developers we should always aim for a LOW impact on nature (and the neighbours) and HIGH usability – fun and the safety aspect.
We can achieve this by learning about the current standards, traveling to other climbing areas, analyzing and fixing mistakes.
A systematic development approach could include something like this:
?Analysis of Location: Access, parking, ecology, neighbours, rock potential, potential lines, etc.
⚒ Long-lasting infrastructure: Trails, info tables and markations which ensure a smooth trip and channel the visitors
?‍♀Enjoyable and safe routes: Long-lasting materials which are installed correctly, systematically and with climbing ethics and the users in mind
?Garbage management and impact reduction
This handbook is a first handbook in Bosnian/Serbian/Croatian language to combine the latest knowledge from various international „standard“ publications on this matter: German and Austrian Alpine club, UIAA, The British Mountaineering Council, American Access fund, Serbian sport climbing commission etc. We also include some of our own tricks and details which are hard to teach but come with experience.
This “BiH climbing fusion” project is funded by the Embassy of Switzerland in Bosnia and Herzegovina throughout MarketMakers, a project supported by the Government of Switzerland, implemented by a consortium of Helvetas Schweiz and Kolektiv / Posao.ba.
//
? Nova besplatna publikacija Balkan Colours: „Priručnik za razvoj penjališta“. Dostupna za sve opremače smjerova iz BiH, posebno početnike! Link ⬇
? U BiH je trenutno pravi procvat opremanja smjerova – kada razvijamo penjališta, ulazimo u netaknutu vertikalnu divljinu u koju nije zakoračio nijedan čovjek. Pripitomljavanje ovih prekrasnih prostora donosi veliku odgovornost – prema prirodi i penjačkoj zajednici.
Kao oni koji se bave razvojem sportskog penjanja, uvijek bismo trebali težiti NISKOM uticaju na prirodu (i komšije) i VISOKU iskoristivost – aspekt zabave i sigurnosti. To možemo postići primjenom najnovijih standarda, putovanjem na druga penjališta, analiziranjem i ispravljanjem grešaka.
Sistemski pristup razvoju uključuje nešto poput ovoga:
?Analiza lokacije: pristup, parking, ekologija, komšije, potencijal stijene, potencijalne linije itd.
⚒ Dugotrajna infrastruktura: Staze, info table i markacije koje osiguravaju nesmetan pristup i usmjeravanje posjetioca
?‍♀Ugodne i sigurne rute: Dugotrajni materijali koji se postavljaju ispravno, sistemski i sa etikom penjanja i korisnicima na umu
?Upravljanje smećem i smanjenje uticaja na prirodu
Ovaj priručnik je prvi priručnik na lokalnom jeziku koji uključuje najnovija znanja iz različitih međunarodno poznatih publikacija o ovom pitanju: njemačkog i austrijskog alpinističkog kluba, UIAA, britanskog savjeta za planinarenje, američkog fonda za pristup, komisija za sportsko penjanje Srbija itd. Takođe smo uključili neke naše trikove i detalje koje je teško naučiti, ali koji dolaze s iskustvom.
Nadamo se da ćete uživati, sve povratne informacije su dobrodošle. Vidimo se na stijeni!
Da biste dobili svoj prijmerak registrujte se na linku ispod:
Ovaj “BiH Climbing Fusion” projekat je finansiran od strane Švajcarske ambasade u Bosni i Hercegovini kroz MarketMakers, projekat podržala Vlada Švajcarske, implementiran od strane konzorcijuma Helvetas Schweiz and Kolektiv / Posao.ba

? With a little help from my friends, bolting a 70m overhang multipitch / Uz malo pomoć mojih prijatelja, bušenje 70m prevjesnog višedužinca

With Sebastian Maier.
—-
This “BiH climbing fusion” project is funded by the Embassy of Switzerland in Bosnia and Herzegovina throughout MarketMakers, a project supported by the Government of Switzerland, implemented by a consortium of Helvetas Schweiz and Kolektiv / Posao.ba.

Ovaj “BiH Climbing Fusion” projekat je finansiran od strane Švajcarske ambasade u Bosni i Hercegovini kroz MarketMakers, projekat podržala Vlada Švajcarske, implementiran od strane konzorcijuma Helvetas Schweiz and Kolektiv / Posao.ba

VIDEO

Next three days you are welcome!

Bastasica is going to be the first stop on our ten day bolting tour.

The rock is about 70m tall and easily has potential for 150 routes.

The trail below was closed off, so we could remove the big rocks. This is necessary to work and climb safely at the rocks.

Hope to see you?

LOCATION

You can can watch video on this LINK

Naredna tri dana ste dobrodosli!

Bastasica će biti prva stanica u našoj desetodnevnoj turneji.

Stijena je ogromna – visoka je oko 70 metara i ima potencijal za 150 smjerova.

Pristup odozdo je zatvoren kako bismo mogli ukloniti velike stijene. To je neophodno za rad i sigurno penjanje na stijeni.

Nadamo se da se vidimo?

LOKACIJA

Video možete pogledati na ovom LINKU

? Петар Пећанац, Јован Трифкановић, David Lemmerer

 

/// Last week we spent 4 days at Han Derventa (5km from Pale) to wake up this forgotten climbing area from it’s beauty sleep.

It was a strong group action with climbers from Sarajevo and Pale – first of all big thanks to everyone who showed up and helped!

The rock is excellent and completely unpolished with mostly longer routes up to 30m, mostly in the easier grades between 5 and 6b.

Most routes had a mix variety of different bolts, 95 % rotten or a bad material mix, lots of anchors missing. The rust is expectable after 20 years, with the material of that time. From the 42 existing routes we managed to rebolt:

✔️ 2 sectors with 23 routes –

?All routes with homemade materials were rebolted with 12mm inox bolts which have a lifespan of 20 years plus.

?A few routes had some good inox 10mm bolts, these we decided not to waste. We replaced the anchors and the few bad bolts with similar 10mm inox bolts.

♻️ Old bolts were cut off, inserted and closed with rock-coloured glue

Strong bolting crew: Igor Milosev, Sebastian Maier, Igor Vukic and David Lemmerer.

Because most routes were hidden under thick vegetation, dust and had a good amount of loose rocks, they needed a complete cleanup. Thanks for the great help: Ajdin Ajdas, Monroe M

anson, Aida Starcevic, Elma Okice, Emir Hanic, Dorde Raden, Dino Pecar and Alen Kontic ?

Aspiring climbers Nikola Rusticevic and friends completely rebuilt the goat fence and made a new gate to access the left sector ??

? Selma Glibanovic and Edna Covic ?

Hope we didn’t forget anyone who helped with ground work, cleaning up, etc. ?

And last but not least the routes were climbed for a final inspection ?‍♀️Five stars!

Big thanks also to the farm owner Vladan, who was extremely hospitable and welcoming! You can buy his excellent goat cheese ?? and handmade soaps (brand “Alpina”), which are produced just under the rocks.

We talked to some of the other neighbours whose houses are just next to the rocks.
We confirmed that all climbers are welcome.
?Please just keep the noise level down cause the rocks are right next to the houses.

Enjoy! ?‍♂️

This “BiH climbing fusion” project is funded by the Embassy of Switzerland in Bosnia and Herzegovina throughout MarketMakers, a project supported by the Government of Switzerland, implemented by a consortium of Helvetas Schweiz and Kolektiv / Posao.ba.

/// Prošle sedmice proveli smo četiri dana u Han Derventi (5 km o Pala) kako bismo probudili ovo uspavano penjalište iz dubokog sna.

Bila je to jaka radna akcija sa penjačima iz Sarajeva i sa Pale, veliko hvala svima koji su se pojavili i koji su pomogli!

Stijena je odlična, vrhunskog trenja sa uglavnom dužim smjerovima do 30m, uglavnom lakših ocjena od 5 do 6b.

Većina smjerova su imali pomješane različite vrste boltova, 95% ih je propalo ili je imalo lošu kombinaciju materijala, često bez sidrišta. Nakon 20 godina mogli smo očekivati rđu obzirom na korištene materijale. Od 42 postojeća smjera uspjeli smo da reboltamo:

✔️ 2 sektora sa 23 smjera

?Svi smjerovi koji su bili opremljeni materijalima iz kućne radinosti su reboltani sa 12mm inox boltovima koji imaju životni vijek duži od 20 godina

?Nekoliko smjerova su imali dobre 10mm inoks boltove, i za njih smo odlučili da je bolje da ostanu još neko vrijeme. Zamjenili smo sidrišta i nekoliko loših boltova sa novim 10mm inoks boltovima.

♻️ Stare boltove smo odsjekli, ukucali u stijenu, a rupe smo popunili ljepkom

Ekipu za rebolt su činili: Igor Milošev, Sebastian Maier, Igor Vukic and David Lemmerer.

Obzirom da je većina smjerova bila prekrivena gustom vegetacijom i prašinom i obzirom da je bilo i krušljivih stijena, dodatne snage su bile potrebne. Veliko hvala pomagačima: Ajdin Ajdas, Monroe Manson, Aida Starcevic, Elma Okice, Emir Hanic, Dorde Raden, Dino Pecar and Alen Kontic ?

Motivisani budući penjači Nikola Rusticevic i prijatelji komplet su napravili novu ogradu za koze, te su prokrčili stazicu do lijevog sektora.??

? Selma Glibanovic and Edna Covic ?

Nadamo se da nismo nikoga zaboravili ?

I u sklopu finalne inspekcije, probali smo smjerove ?‍♀️ Pet zvjezdica!

Veliko hvala i vlasniku farme Vladanu, koji je bio izuzetno gostoljubiv i prijatan. U sklopu njegove farme kojase nalazi pod stijenama možete uzeti odlični kozji sir ?? i ručno rađene sapune (brenda “Alpina”).

Razgovarali smo sa okolnim komšijama čije se kuće nalaze tu u blizini i dobili smo povratnu informaciju da su svi penjači dobrodošli.
?Samo što vas molimo da dok ste na penjalištu da budete tihi jer se njihove kuće nalaze odmah tu pod stijenama.

Uživajte! ?‍♂️

Ovaj projekat je podržan od MarketMakers-a (projekat podržan od Vlade Švicarske, koji implementira konzorcij Helvetas Schweiz i Kolektiv / Posao.ba.)

?? Let’s take care of nature and the places we love together!

Please share this video and encourage your friends & family to act responsibly.

Together we can change anything!

?? Sačuvajmo zajedno prirodnu i mjesta koja volimo! ?
Molimo vas da podijelite ovaj video i da podstaknete svoje prijatelje i poznanike da budu odgovorni prema prirodi ??

Zajedno možemo promjeniti sve! ??

Hvala / thanks Aida Starcevic, Monroe Manson, Semir Veladzic, Snjezana Ivetic, Igor Vukic ??‍♂️

? David Lemmerer / Balkan Colours

 

?Danas smo na Han Derventi od 13h. Svaka pomoć je dobro došla, penjači ponesite pojas, kacigu, gri-gri i ako imate rukvice i žimar. Očekuju vas odlični smjerovi. Vidimo se! ?
Možete parkirati na farmi, na ovoj LOKACIJI

Video možete pogledati na ovom LINKU

??  Rebolting Han Derventa day 1

This “BiH Climbing Fusion” project is funded by the Embassy of Switzerland in Bosnia and Herzegovina throughout MarketMakers, a project supported by the Government of Switzerland, implemented by a consortium of Helvetas Schweiz and Kolektiv / Posao.ba.

? Balkan Colours

?? Reboltanje Han Dervente prvi dan

Ovaj projekat je podržan od MarketMakers-a (projekat podržan od Vlade Švicarske, koji implementira konzorcij Helvetas Schweiz i Kolektiv / Posao.ba.)

? Balkan Colours