Bolting workshop in Blagaj

? Climbing area development and maintenance workshop in Blagaj last weekend

//

? Radionica opremanja i održavanja penjališta u Blagaju proteklog vikend

Inox bliješti, bušilica vrišti, a zvuk čekića odzvanja kanjonom!??‍♂️⛰
Produženi vikend koji je iza nas smo se družili sa ekipom Balkan Colours, koji su održali trodnevni kurs razvoja i održavanja penjališta u Blagaju, a u sklopu projekta BiH Climbing Fusion podržanog od MarketMakers.???
Pored divnog druženja, kroz tri dana smo prošli kroz osnove uređenja penjališta, etike, i opremanja sportskih smjerova, što smo primjenili i u praksi.
Većini učesnika je ovo prvo iskustvo opremanja sportskih smjerova, a da bi sve bilo uredu pobrinuli su se naši instruktori. ?
Podijelili smo se u 5 grupa, odnosno na 4 sektora, i opremili 19 novih sportskih smjerova, ujedno otvorili i novi sektor, sektor Gavran.
Popis smjerova prema redoslijedu: Naziv, broj boltova/spitova, težina (prijedlog), dužina, autor.⬇️⬇️⬇️
Sektor Vučije točilo:
1. Projekat, 11 spitova, 5?, 18m Josh Carter
2. Prvo pa teško, 14 spitova, 7?, 25m Abdulah Sudžuka
3. Renesansa, 16 spitova, 6?, 35m Tarik Gološ
Sektor Šube (Ispod):
1. Puls, 16 spitova, 6?, 35m Sebastian Maier
2. A walk on the bright side, 12 spitova, 7?, 33m Sebastian Maier
3. Kondor, 18 spitova, 7?, 30m Dževad Đelihodžić
4. Stand up and fight, 16 spitova, 6?, 30m Stefan Gajić
5. Lulu, 15 spitova, 6?, 17m Aida Starčević
Sektor Gavran:
1. Brkić, 18 spitova, 6?, 30m Josh Carter
2. Štiglić, 15 spitova, 6?, 30m Omar Nazečić
3. Ahmin, 16 spitova, 7?, 30m Amar Đelkić
4. Projekat, 17 spitova, 7?, 30m Adin Aškraba (Zatvoren smjer)
5. Falco tinnunculus, 15 spitova, 6?, 30m Petar Bekavac
Sektor Rebro (Istok):
1. Bakistan, 8 spitova, 6?, 15m Mirza Šaćirović i Edis Nezirić
2. Za Arka, 10 spitova, 6?, 18m Benjamin Husejnagić
3. Sveti Petrić, 9 spitova, 6?, 17m Adi Duran
4. Inspiracija, 5 spitova, 6?, 10m Aida Ćatić
5. Batman, 6 spitova, 6?, 10m Antonio Radić i Ivana Mijić
6. PAS, 5 spitova, 6?, 11m Adnan Grebović i Pero Kordić
Hvala svima koji su učestvovali, hvala Eko Centar Blagaj na ustupljenoj opremi i prostoru za kamp, kolektivu Balkan Colours na organizaciji, ekipi iz Alpinističko-sportsko penjački klub “Neretva” na podršci, i našim instruktorima na strpljenju i predanom radu.