Grahovo – Highland heritage tour #4
Grahovo – Highland heritage tour #4 / Grahovo – četvrta tura u sklopu projekta Nasljeđe planinskog krajolika:
Bosansko Grahovo is a small town located in the Grahovo (Karst) field, in the very Northwest of Bosnia. The town is flanked by the Dinara mountain chain which marks the border to the nearby Dalmatian hinterland. The peak of Dinara (namegiver to the range), which is Croatia’s highest mountain is visible from the city, but the most known and exceptionally beautiful mountain is Šator (1872m, „Tent“) with its lake.
A famous son of the area is Gavrilo Princip who became famous for assassinating the Austrian emperor Franz Ferdinand and his wife Sophie in Sarajevo in 1914, which subsequently lead to the outbreak of WWI. His birthhouse was reconstructed as a museum and can be visited in village Obljaj.
Our tour starts with a drive over the picturesque Grahovo field and a offroad drive over the rugged forest trails towards Sator mountain. From the pristine mountain lake at the base of Šator we’ll hike the easy trail to Sator peak (1872m) or to a nearby smaller peak to enjoy the view. After the hike the lake is good for a refreshing swim or a break.
We’ll descend back down the dirt road to the village of Preodac where a hearty farmer’s lunch awaits us. All food is freshly homemade at the same farm and there are of course vegetarian options.
After a well-deserved break we’ll pass the valley of 300 springs and visit the mysterious abandoned castle of Momcilo. Its history is completely unknow but it’s estimated that it was built between the 14th century and around the beginning of the Ottoman invasions of BiH. For the ambitious we’ll continue to the Ledenica cave which is an amazing sight of natural beauty. It’s one of the biggest caves of the Balkans, though only 12km of its rooms are explored. There’s a comfortable loop trail leading us an hour through the many fascinating rooms.

This tour was created during our Highland heritage project, together with the young, aspiring guides Nikola Erceg, Milorad Vukobrat (Comi Wolfsbrother),

Gavrilo Mile Princip, Bosko Damjanovic and others.
If you like this, please share! Book your tour here: www.balkancolours.com/tours/grahovo
//
The Highland heritage project aims to make a small positive change in Kanton 10, where unemployment is high, the small population dwindling and divisions and discrimination widespread. On the other side, the region is known for it’s hospitality and is rich in immensely underestimated and underpromoted highland landscapes, pristine forests and mountain ranges, which have a clear potential for the development of small-scale sustainable tourism.
Our local guides from Drvar, Grahovo, Glamoc and Livno received a training in Social media and Tour guiding and created 4 local tours. The tours were finally tested by hosting each other and infrastructure improvements were done in all locations to increase the touristic value and enjoyment.
In the medium term we hope these touristic products enhance economic opportunities for locals and strengthen regional cooperation through entrepreneurial bonds.
//

? David Lemmerer. Camera and Drone Ljubiša Sajiić (Moljac Moljcina) & David Lemmerer.

Here you can watch the VIDEO.

Thanks to our adventourists Ivana Mijic,

Đorđe Simeunčević, Jelica Zdjelica Jež and Igor Vukic.
This project is supported by the United States Embassy to Bosnia and Herzegovina.
———–
Bosansko Grahovo je mali grad lociran u Grahovskom kraškom polju, na samom sjeverozapadu Bosne. Grad je okružen lancem Dinarskih planina koje označavaju granicu sa obližnjim Dalmatinskim zaleđem. Vrh Dinare (po kome ovaj planinski vijenac i nosi naziv, ujedno najviša Hrvatska planina) je vidljiv iz grada, ali poznatija i izuzetno lijepa jeste planina Šator (1872m) sa jezerom. Poznato lice ovoga kraja je Gavrilo Princip koji je postao poznat zbog atentata na austrijskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda i njegovu ženu Sofiju u Sarajevu 1914. godine, što je poslužilo kao okidač za izbijanja Prvog svjetskog rata. Kuća u kojoj se rodio u selu Obljaj je obnovljena, pretvorena u muzej i može se posjetiti.
Naša tura počinje vožnjom kroz živopisno Grahovsko polje i terenskom vožnjom po neravnim šumskim stazama ka Šator planini. Od netaknutog planinskog jezera u podnožju Šator planine pješačiti ćemo laganom stazom do vrha (1872m) ili do obližnjeg manjeg vrha da bismo uživali u pogledu. Poslije pješačenja jezero je dobro za osvježavajuće kupanje ili pauzu.
Nakon toga spustiti ćemo se nazad makadamskim putem do sela Preodac gdje naš čeka obilan domaći ručak. Sva hrana je svježa i lokalna sa istoga imanja, a takođe imaju i vegetarijanske opcije.
Poslije zaslužene pauze prošetati ćemo selom sa 300 izvora i posjetiti napuštenu misterizonu Momčilovu tvrđavu. Njena istorija je potpuno nepoznata ali je procjenjeno da je izgrađena između 14. vijeka i oko početka Otomanske invazije na Bosnu. Za ambiciozne možemo nastaviti do pećine Ledenice koja je nevjerovatan prirodni dragulj. Jedna je od najvećih pećina Balkana, iako je ispitano samo 12km njenog prostora. Tamo se nalazi ugodna kružna staza koja nas vodi oko sat vremena kroz mnoge fascinantne pećinske prostorije.
Ova tura je kreirana u sklopu projekta Nasljeđe planinskog krajolika, a u saradnji sa mladim i motivisanim vodičima Nikola Erceg, Milorad Vukobrat, Gavrilo „Mile“ Princip, Boško Damjanović i drugi.
Ukoliko vam se sviđa ovaj video, molimo vas da ga podijelite. Turu možete rezervisati na www.balkancolours.com/tours/grahovo
//
Projekat Naslješe planinskog krajolika nastoji da kreira pozitivne promjene u Kantonu 10, gdje je nezaposlenost izrazito visoka, populacija značajno smanjena, te gdje su podjele i diskriminacija još uvijek vidljive. Sa druge strane, region je poznat po svojoj gostoljubivosti i izuzetno bogatoj podcjenjenoj i apsolutno nepromovisanoj ljepoti planinskih pejsaža, netaknutih šuma i planinskih vijenaca koji imaju izražen potencijal za razvoj mali održivih turističkih destinacija.
Naši lokalni vodiči iz Drvara, Grahova, Glamoča and Livna su kroz projekat odradili treninge u digitalnom marketingu i vodjenju tura, te su učestvovali u kreiranju 4 turističke ture. Ture su testirane izmedju njih medjusobno, odradjena su radne akcije na unapredjenju turističke infrastrukture kako bi se povećala turistička vrijednost i užitak na ovim destinacijama.
U srednjem roku nadamo se da će ovi turistički proizvodi osnažiti ekonomske prilike za lokalno stanovništvo i da će ojačati regionalnu saradnu kroz kreiranje preduzetničkih veza.
//
? David Lemmerer, Kamera i dron snimci Ljubiša Sajiić (Moljac Moljcina) i David Lemmerer.
Ovdje možete pogledati VIDEO.
Hvala našim avanturistima Ivana Mijic, Đorđe Simeunčević, Jelica Zdjelica Jež i Igor Vukic.
Ovaj projekat je podržan od United States Embassy to Bosnia and Herzegovina.